Val

Presidentvalet 2006

Ovanligt stor skillnad mellan kvinnor och mäns valdeltagandeValdeltagandet på Åland i årets presidentval var 57,7 procent i första omgången, vilket var en minskning jämfört med presidentvalet år 2000. I andra omgången röstade 61,9 procent, vilket var en mindre ökning. I båda omgångar steg kvinnornas valdeltagande jämfört med 2000, medan männens sjönk. Detta ledde till en ovanligt stor skillnad mellan kvinnor och män beträffande röstningsaktivitet. I första omgången var kvinnornas valdeltagande 12 procentenheter högre än männens och i den andra omgången 10 procentenheter.

Totalt utnyttjade ungefär var femte väljare möjligheten att rösta på förhand, men det fanns stora skillnader mellan kommunerna. I vissa kommuner var andelen under 10 procent, medan var tredje väljare i skärgården röstade på förhand. Det betyder att förhandsrösterna i skärgården var fler än valdagsrösterna.

Tarja Halonen vann stort på Åland och fick över 8 000 röster i båda omgångar. Hon fick drygt 300 röster mera i den andra omgången, men eftersom totalantalet röster ökade med över 800 från den första omgången sjönk ändå hennes andel från 69,4 till 67,4 procent. I båda omgångar var hennes stöd något lägre i skärgården än i Mariehamn och på landsbygden. Hon fick över hälften av rösterna i alla kommuner både i första och andra omgången. Kökar gav henne det största stödet i båda omgångar, medan Niinistös största stöd i andra omgången kom från Vårdö. Jämfört med de båda föregående presidentvalen var den stora skillnaden att de åländska väljarna nu gav ett stort stöd åt den segrande kandidaten, medan den nyvalda presidenten vid det tidigare valen hade fått en minoritet av rösterna från Åland.

Hela meddelandet kan du läsa här.