Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2015

Prisindexet har en lägre ökningstakt

Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland ökade år 2015 med 0,2 procent. Detta är en lägre ökningstakt jämfört med 2014 då priserna steg med 1,9 procent. Personalkostnaderna stod för 65 procent av de totala driftsutgifterna, medan kostnaderna för köp av varor och tjänster samt övriga utgifter stod för 16 respektive 20 procent. 

Prisindex för den kommunala basservicen 2004-2015, årlig förändring, procent

Prisindex för den kommunala basservicen 2004-2015, årlig förändring, procent 

Se närmare tabeller och diagram i bifogat meddelande.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax