Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2023, preliminära uppgifter

Nyare uppgifter har publicerats inom ramen för denna statistik. Gå till de slutliga uppgifterna här.

 

Publiceringen av de slutliga uppgifterna för Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2023 har återigen skjutits fram. Detta på grund av att Statistikcentralen har skjutit upp sin publikation av Förtjänstnivåindex (FNI), fjärde kvartalet 2022, till onsdag 08.11.2023. Ny preliminär tidpunkt för publiceringen av Prisindex för den kommunala basservicen är vecka 46 (tidigare preliminär tidpunkt var vecka 42).

Ni kan läsa mer om orsaken till förseningen här.

Då publiceringen av de slutliga uppgifterna har skjutits fram publiceras här preliminära uppgifter.

Prisindex ökade

De preliminära uppgifterna visar att Prisindexet för den kommunala basservicen på Åland ökade år 2023 med 4,6 procent i jämförelse med 2022. Det preliminära indextalet ökade alltså från 108,0 år 2022 till 112,9 för år 2023.

Tabell 1 Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2015=100 (årsgenomsnitt) 2018–2023, preliminära uppgifter
Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2015=100 (årsgenomsnitt) 2018–2023, preliminära uppgifter

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax