Val

Riksdagsvalet 16.3.2003

Totalt var 24 908 personer röstberättigade, varav 19 439 bosatta på Åland och 5 469 bosatta utanför Åland. Av de röstberättigade som var bosatta på Åland röstade 60,3 procent. Av kvinnorna röstade 63,7 procent och av männen 56,6 procent.

Totalt fick FS/obundna 37,0 procent av rösterna, liberalerna 28,5 procent, socialdemokraterna 24,9 procent och centern 9,6 procent.

Om Du vill läsa hela meddelandet klicka här.