Val

Riksdagsvalet 2007

Lägre valdeltagande i årets riksdagsval
Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 57 procent vilket var drygt 3 procentenheter lägre än 2003. Det innebär att trenden med stigande valdeltagande som har varit rådande sedan 1991 bröts. Kvinnornas röstningsaktivitet sjönk något mera än männens och blev knappt 60 procent, men förblev ändå på en betydligt högre nivå än männens som uppgick till strax under 54 procent. Kvinnorna röstade flitigare än männen i alla kommuner utom Vårdö. Liksom tidigare hade skärgården det högsta valdeltagandet av regionerna. Förhandsröstningen har blivit allt viktigare. Av de röstande var det 35 procent som utnyttjade denna möjlighet vid årets val, vilket kan jämföras med att det var bara 7 procent vid valet 1987. Förhandsröstningen var populärast i skärgården, där över hälften av de röstande gjorde sitt val före den egentliga valdagen.

Kvinnorna fick hälften av rösterna och hela mandatet
Valet blev en klar seger för listan Borgerlig Allians med tre kandidater som fick nästan 86 procent av de 11 168 godkända rösterna, vilket är den största andelen för den vinnande listan sedan nuvarande system infördes 1987.  Den socialdemokratiska listans fyra kandidater fick tillsammans drygt 14 procent av rösterna. På den borgerliga listan placerade sig Elisabeth Nauclér först med 4 388 röster och blev därmed vald, medan listans tvåa Roger Eriksson med 4 024 röster blev suppleant. Dessa båda kandidater fick tillsammans tre fjärdedelar av rösterna. När det gäller rösternas fördelning på kandidater blev detta val det mest jämställda riksdagsvalet hittills på Åland, eftersom hälften av rösterna gick till kvinnliga och hälften till manliga kandidater. Den könsmässiga fördelningen blev jämn också i de flesta kommuner. Samtidigt fick Åland sin första kvinnliga riksdagsledamot genom tiderna.

Högst andel röster för Elisabeth Nauclér i Eckerö
Den borgerliga listan fick en majoritet av rösterna i alla kommuner. Störst var andelen i Sottunga och Geta med 96 procent. Socialdemokraterna hade sitt största stöd i Kökar, 27 procent. Elisabeth Nauclér fick mest röster i tio av kommunerna och Roger Eriksson i sex kommuner. Det största stödet för Nauclér kom från Eckerö, där nästan 57 procent röstade på henne, medan Eriksson fick egen majoritet i Sottunga, med likaså 57 procent. För Nauclér var andelen röster i Mariehamn något lägre än i landskommunerna, och för Eriksson något högre, men båda hade en relativt jämn regional fördelning av stödet. Magnus Lundberg från den borgerliga listan, som kom på tredje plats med sina 1 149 röster, hade dubbelt så stort stöd i landskommunerna som i staden. De fyra socialdemokraterna fick alla ett större stöd i Mariehamn än i landskommunerna. Barbro Sundback som blev den socialdemokratiska listans etta med 756 röster placerade sig bäst av socialdemokraterna i de flesta kommuner.

Även om man inte får en helt fullständig bild av förhandsrösternas respektive valdagsrösternas fördelning, eftersom 498 förhandsröster från små röstningsområden räknades tillsammans med valdagsrösterna, kan man ändå se vissa tydliga olikheter. Skillnaden mellan Elisabeth Nauclér och Roger Eriksson var relativt stor bland förhandsröstarna, där de fick 41 respektive 32 procent av rösterna, medan det var nästan jämnt hos dem som röstade på valdagen, ungefär 38 procent för båda. Den borgerliga listan ökade från 82 procent av förhandsrösterna till 87 procent av valdagsrösterna.

De kasserade rösterna var 348 stycken och av dessa var 186 blanka, vilket var 1,6 procent av alla avgivna.

Hela meddelandet kan du läsa här.