Sysselsatt arbetskraft 31.12.2003

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2003 var 13 107 personer. Den bransch som sysselsatte flest antal personer var branschen samhälleliga och personliga tjänster (bland annat en stor del av den offentliga sektorn på Åland), denna bransch sysselsatte mer än en tredjedel av samtliga sysselsatta. Det totala antalet sysselsatta har minskat med 162 personer det senaste året, minskningen syns främst i branscherna jordbruk och fiske, industri samt samhälleliga och personliga tjänster.

Hela meddelandet kan du läsa här.