Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2005

Sysselsatt arbetskraft 31.12.2005

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2005 var 13 235 personer. De flesta branscher har haft en positiv utveckling, med undantag av branschen jordbruk och fiske, där sysselsättningen minskat markant. Även gruppen okänd har minskat. Denna grupp innehåller personer vars arbetsgivare inte har kunnat identifieras och som till stor del är personer som arbetat utomlands men bott på Åland.

Byggbranschen, som normalt är en konjunkturkänslig bransch, har ökat mest sedan 1995. Branschen samhälleliga och personliga tjänster (vilken inkluderar en stor del av den offentliga sektorn) har ökat näst mest. Denna bransch är även den som sysselsätter flest antal personer, drygt 38 procent av samtliga sysselsatta. Branscherna handel och hotell samt finans och företagstjänster har också haft en kraftig tillväxt. Även branscherna industri och transport har ökat, men marginellt, dessa två branscher visar dessutom på en neråtgående trend de tre senaste åren.

Hela meddelandet kan du läsa här.