Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2006

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2006 var 13 414 personer. Branschen jordbruk och fiske har minskat mest sedan år 1995. På senare år har även branscherna industri och transport minskat en aning, dessa två branscher ligger nu under 1995 års nivå. Även gruppen okänd har minskat. Denna grupp innehåller personer vars arbetsgivare inte har kunnat identifieras och som till stor del är personer som arbetat utomlands men bott på Åland.

Byggbranschen, som normalt är en konjunkturkänslig bransch, har ökat mest sedan 1995. Branschen samhälleliga och personliga tjänster (vilken inkluderar en stor del av den offentliga sektorn) har ökat näst mest. Denna bransch är även den som sysselsätter flest antal personer, nästan 39 procent av samtliga sysselsatta. Branscherna handel och hotell samt finans och företagstjänster har också haft en kraftig tillväxt.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.