Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2007

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2007 var 13 564 personer

De flesta branscher har haft en positiv utveckling sedan år 1995, med undantag av branschen jordbruk och fiske, där sysselsättningen minskat markant, samt branscherna industri och transport, där sysselsättningen minskat marginellt. Även gruppen okänd har minskat. Denna grupp innehåller personer vars arbetsgivare inte har kunnat identifieras och som till stor del är personer som arbetat utomlands men bott på Åland.

Byggbranschen, som normalt är en konjunkturkänslig bransch, har ökat mest sedan 1995. Branschen finans och företagstjänster har ökat näst mest. Branschen samhälleliga och personliga tjänster (vilken inkluderar en stor del av den offentliga sektorn) har också haft en kraftig tillväxt och är även den bransch som sysselsätter flest antal personer, nästan 39 procent av samtliga sysselsatta. Branschen handel och hotell har också haft en tillväxt sedan 1995.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.