Sysselsatt arbetskraft på Åland 31.12.1999

Statistikmeddelandet innehåller uppgifter om sysselsatt arbetskraft på Åland 31.12.1999 samt vissa tidsserier. Sysselsättningsstatistiken baseras på uppgifter som Statistikcentralen tar fram genom att samköra olika register, bl.a. register över beskattningen, vilket är orsaken till att statistiken kommer med två års eftersläpning. Att statistiken är registerbaserad innebär också att personernas fördelning på näringsgren bestäms utgående från var man är anställd och varifrån man får sina huvudsakliga inkomster och inte t.ex. utgående från vad man själv uppger på någon blankett.

Vill Du läsa hela statistikmeddelandet kan Du göra det här.