Turiststatistik 2006

Övernattningarna på inkvarteringsanläggningarna ökade under år 2006 med drygt fyra procent jämfört med 2005. Båtnätterna i gästhamnarna ökade under samma period med fem procent. De inresande till Åland minskade med cirka en halv procent totalt sett, beroende på att kryssningsresenärerna minskade med knappt sex procent. De övriga inresande ökade med drygt fyra procent under 2006.

Ökning av övernattningarna
Under år 2006 anlände nästan 235 100 gäster till de inkvarteringsanläggningar som denna rapport omfattar. Dessa gästers totala övernattningar var drygt 493 600 stycken. Jämfört med 2005 har en ökning om drygt fyra procent av de totala övernattningarna skett. Ökningen har skett inom alla anläggningstyper, utom campinganläggningarna som minskade med knappt en procent. Största ökningen hade gästhemmen, där ökningen var närmare 11 procent. Hotellen ökade med drygt sex procent och stugbyarna med närmare fyra procent. År 2005 minskade övernattningarna på alla anläggningstyper utom stugbyarna som visade en ökning om drygt två procent.

Hela rapporten kan du läsa här.