Turiststatistik 2020

Svenska gäster minskade med 90 procent, finländska med 20

Turistverksamheten på Åland påverkades under 2020 i betydande grad av covid-19-pandemin. Jämfört med 2019 minskade övernattningarna på inkvarteringsanläggningarna med 58 procent, båtnätterna med 26 procent och inresandet med 67 procent. Det var framför allt de svenska turisterna som uteblev, men antalet turister från övriga länder minskade också mycket.

Runt en tredjedel av stugorna uthyrda i juli

Beläggningsgraden sjönk på alla typer av inkvarteringsanläggningar under 2020. Covid-19-pandemins inverkan syntes på hotellens beläggningsgrad från och med mars och i april och maj var endast två till tre procent av hotellrummen belagda. Också under den livligaste semestermånaden juli var beläggningen betydligt sämre än 2019. På hotellen och gästhemmen var ungefär hälften av rummen uthyrda i juli, medan samma sak gällde runt en tredjedel av stugorna i stugbyarna och på campingplatserna.

Beläggningsgrad i juli 2019 och 2020 efter inkvarteringsanläggningstyp

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Antalet svenska gäster rasade

Det anlände knappt 84 000 gäster till inkvarteringsanläggningarna 2020, vilket kan jämföras med närmare 190 000 år 2019. Antalet gäster från Sverige rasade, en minskning med 90 procent, medan de finländska gästerna minskade med 20 procent och gäster från övriga länder, där också Åland ingår, med 70 procent.

Anlända gäster till inkvarteringsanläggningarna efter hemland 2019 och 2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Övernattningarna minskade med drygt 60 procent på stugbyar och campingplatser

Övernattningarna minskade totalt sett med 58 procent, från 389 000 år 2019 till 167 000 år 2020. Nedgången var drygt 60 procent på stugbyar och campingplatser och 56 procent på hotell och gästhem. Om man jämför gästernas hemländer minskade övernattningarna av gäster från Sverige mest på alla anläggningstyper, på stugbyarna med så mycket som 97 procent. De finländska gästernas övernattningar decimerades med en fjärdedel på hotellen, medan nedgången på gästhem och stugbyar var mindre. På campingplatserna ökade de finländska övernattningarna något. Övernattningarna av gäster från övriga länder minskade med över 70 procent på alla anläggningstyper.

Procentuell förändring av övernattningarna efter typ av inkvarteringsanläggning och gästernas hemland 2019–2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Gäster från Åland hade flest övernattningar efter Finland och Sverige

Finländska gäster stod för över 80 procent av övernattningarna på alla inkvarteringsanläggningstyper utom campingplatserna där de stod för 70 procent. Campingplatserna hade den största andelen svenska gäster, 17 procent, följt av hotellen där en tiondel av övernattningarna gjordes av svenskar. Åland, Estland, Lettland och Tyskland stod sammanlagt för tre fjärdedelar av övriga länders övernattningar. Om man bortser från gäster från Finland och Sverige stod åländska gäster för flest övernattningar på hotellen, gästhemmen och campingplatserna. I stugbyarna hade både estländare och lettländare flera övernattningar än ålänningarna. Gästerna från Estland stod också för många övernattningar på hotell och gästhem, medan gästerna från Tyskland övernattade främst i stugbyar och på campingplatser. Totalt stod ålänningar för tre procent av övernattningarna.

Antal övernattningar av gäster från de fyra vanligaste hemländerna förutom Finland och Sverige 2020 efter typ av inkvarteringsanläggning

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Resebeteendet var på grund av covid-19-pandemin förändrat över hela världen 2020 och övernattningarna på Åland minskade gällande gäster från nästan alla länder. Det enskilda land som hade den största nedgången förutom Sverige och Finland var Tyskland, vars övernattningar minskade med mera än 10 000. Ålänningarna hemestrade dock i högre grad än tidigare och deras övernattningar ökade med 2 000 stycken.

Båtnätterna i skärgårdens gästhamnar minskade endast med tio procent

I gästhamnarna registrerades 21 400 båtnätter 2020 medan de uppgick till 29 000 år 2019. Nedgången är 26 procent, vilket innebär att småbåtsturismen drabbades betydligt mindre än inkvarteringsverksamheten av covid-19-pandemins följder. Det var främst gästhamnarna på fasta Åland som hade färre båtnätter än 2019, en minskning med 36 procent, medan båtnätterna i gästhamnarna i skärgården gick ned med 10 procent.

Båtnätter efter region 2019–2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Nästan 1,4 miljoner färre inresande än 2019

Antalet inresande till Åland rasade från 2 044 000 år 2019 till 680 000 år 2020. Den procentuella minskningen uppgår till 67 procent. Det var främst inresandet från Sverige som decimerades och nedgången var 72 procent. Inresandet från Finland gick ned med 45 procent och från övriga länder var minskningen 34 procent. Normalt brukar Sverige vara avreseland för drygt 80 procent av de inresande och Finland för runt 18 procent, men 2020 kom 69 procent från Sverige och 30 procent från Finland. Om man ser till den procentuella förändringen har kryssningsresenärer från Sverige haft den största nedgången, 79 procent, medan övriga resenärer från Sverige minskade med 67 procent. Skärgårdstrafiken var relativt oförändrad, medan det övriga inresandet från Finland halverades.

Inresande efter avreseland och transportmedel 2019–2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Hela rapporten Turiststatistik 2020 finns tillgänglig i pdf-format nedan.

Mera uppgifter om inkvartering, inresande och gästhamnar finns i form av databaser och exceltabeller på ÅSUBs webbplats.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax