Turiststatistik 2021

Långt kvar till normalnivån för inresandet och övernattningar av svenskar

Turismen på Åland påverkades fortsättningsvis av covid-19-pandemin under 2021. Övernattningarna på de åländska inkverteringsanläggningarna fördubblades visserligen jämfört med det första covid-19-drabbade året 2020, men jämfört med 2019 minskade de med 14 procent. Likaså ökade de inresande något i relation till 2020, men de var nästan 1,2 miljoner färre än 2019. Aktiviteten i gästhamnarna ökade dock jämfört med såväl 2019 som 2020 och för båtnätterna noterades ett av de högsta antalen sedan början av 1990-talet, 31 400 stycken. De finländska gästernas övernattningar var rekordmånga, men kunde inte kompensera för det stora bortfallet av svenska gäster som hade stor inverkan på både inresandet och inkvarteringen.

Rekordantal övernattningar oktober–december

Antalet övernattningar på inkvarteringsanläggningarna var under årets första sex månader betydligt lägre än samma månader 2019 med den största nedgången i mars då minskningen uppgick till 82 procent. I juli–september nådde antalet ungefär samma nivå som 2019. Under årets tre sista månader ökade övernattningarna rejält jämfört med 2019 och nådde också rekordnoteringar för 2000-talet. Drygt tre fjärdedelar av de 344 000 övernattningarna inföll under andra halvan av året, juli–december.

Procentuell förändring av övernattningarna efter månad 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Campingplatserna hade fler övernattningar än 2019

Trots rekordmånaderna i slutet av året var det endast campinganläggningarna som hade flera övernattningar 2021 än 2019, en ökning med tio procent. Både hotellens och gästhemmens övernattningar minskade med 15 procent och stugbyarnas gick ned med 26 procent. Jämfört med 2020 skedde dock betydande ökningar på alla anläggningar.

Övernattningar efter typ av inkvarteringsanläggning 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Finländska gästernas övernattningar fler än tidigare på 2000-talet

Det kom 164 000 gäster från 70 olika länder till de åländska inkvarteringsanläggningarna och de stannade i genomsnitt 2,1 nätter per person. När det gäller övernattningarna stod finländare för 73 procent, svenskar för 16 procent och gäster från övriga länder för 10 procent. Övernattningarna av gäster från Finland ökade stort jämfört med 2019 och nådde en nivå de inte varit på sedan år 2000, men tillväxten kunde inte helt kompensera för den stora nedgången i övernattningarna av gäster från Sverige och övriga länder. Både Sverige och övriga länder stod dock för flera övernattningar 2021 än 2020, men det var ännu en lång väg kvar till normalnivån, särskilt för de svenska övernattningarna.

Övernattningar efter gästernas hemland 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Av de 35 000 övernattningar som gäster från övriga länder stod för var närmare 12 000 av ålänningar, vilket var tre gånger fler än 2019 och dubbelt fler än 2020. Övriga länder med mer än 2 000 övernattningar var Tyskland, Lettland, Estland och Litauen, följt av Polen med just under 2 000 övernattningar. Åländska gäster stod för 3,4 procent av övernattningarna, övriga nordiska gäster (exklusive Finland och Sverige) för 0,5, övriga europeiska gäster för 6,1 och utomeuropeiska gäster för 0,2 procent av övernattningarna.

Rekordmånga båtnätter i skärgårdens gästhamnar

Båtnätterna i de åländska gästhamnarna uppgick till drygt 31 000, vilket var en ökning med 8 procent jämfört med 2019. Det var främst skärgårdshamnarna som stod för uppgången, då båtnätterna där ökade med 2 000, eller 19 procent, medan hamnarna på fasta Åland endast hade några hundra flera båtnätter än 2019. Antalet båtnätter i skärgårdens gästhamnar var det största hittills sedan början av 1990-talet.

Båtnätter efter region 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Endast marginell återhämtning för inresandet

Inresandet drabbades 2021, liksom 2020, hårt av konsekvenser från covid-19-pandemin. Under 2019, före pandemin, var antalet inresande över 2 miljoner för att 2020 rasa till knappt 680 000 och 2021 återhämta sig marginellt och nå 885 000. Den procentuella nedgången jämfört med 2019 var 57 procent. Det var i första hand inresandet från Sverige som decimerades och minskningen jämfört med 2019 uppgick till drygt en halv miljon personer både gällande kryssningsresenärer och övriga inresande från Sverige. Det totala inresandet från Finland minskade också, men med skärgårdsfärjorna kom något fler resenärer från Finland än 2019. Antalet resenärer från övriga länder, vilka utgjorde mindre än en procent av de inresande, gick ned med 58 procent. Sverige var avreseland för två tredjedelar av de inresande och Finland för knappt en tredjedel.

Inresande efter avreseland och transportmedel 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Hela rapporten Turiststatistik 2021 finns tillgänglig i pdf-format nedan.

Mera uppgifter om inkvartering, inresande och gästhamnar finns i form av databaser och exceltabeller på ÅSUBs webbplats.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax