Val

Valet till Europaparlamentet 13.6.2004

Högre valdeltagande än 1999 men lägre än 1996
I valet till Europaparlamentet 2004 röstade knappt 36 procent av de röstberättigade bosatta på Åland. Av dem som bodde utomlands röstade 3,1 procent. Av kommunerna hade Sottunga det högsta valdeltagandet med nästan 53 procent och Jomala det lägsta med drygt 29 procent.

Vill du läsa hela meddelandet klicka här.