Utbildning - Lärare

< Tillbaka

Statistiken ger en bild av all personal som deltar i undervisningen i grundskolan, på gymnasienivå och vid Högskolan på Åland samt en del av personalen inom den övriga utbildningen, vilken här omfattar Ålands musikinstitut och Medborgarinstitutet i Mariehamn. Uppgifter som behandlas är bland annat ålder, kön och uppgift till anställningsförhållande, undervisningsämnen och behörighet. Uppgifterna samlas in i vart tredje år och gäller situationen på vårterminen.

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Lärare

Exceltabeller