Utbildning - Lärare

< Utbildning

Statistiken ger en bild av all personal som deltar i undervisningen i grundskolan, på gymnasienivå och vid Högskolan på Åland samt en del av personalen inom den övriga utbildningen, vilken här omfattar Ålands musikinstitut och Medborgarinstitutet i Mariehamn. Uppgifter som behandlas är bland annat ålder, kön och uppgift till anställningsförhållande, undervisningsämnen och behörighet. Uppgifterna samlas in i vart tredje år och gäller situationen på vårterminen.

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-2]

[px-graph-3]

[px-graph-4]

[px-graph-5]

[px-graph-6]

[px-graph-7]