Utbildning - Utbildning efter grundskolan

< Utbildning

Statistiken omfattar sökande, studerande och avlagda examina vid Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium, Ålands folkhögskola och Högskolan på Åland. Uppgifter om de studerande avser situationen i början av läsåret, eller den 20 september, medan uppgifterna om avlagda examina avser händelser under hela året.

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse 

[px-graph-1]

[px-graph-2]

[px-graph-3]

[px-graph-4]

[px-graph-5]

[px-graph-6]

[px-graph-7]

[px-graph-8]