Utbildning - Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland

< Tillbaka

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland

Tabeller

Studerande efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2005-2020 efter skola och kön
Tabell Excel Databas
Studerande efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2005-2020 efter skola och hemort
Tabell Excel Databas
Studerande efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2001-2020 efter utbildningsområde
Tabell Excel Databas
Antal utexaminerade efter kön, skola och år 2005–2019
Tabell Excel Databas
Antal utexaminerade efter utbildningsnivå, utbildningsområde och hemort 2019
Tabell Excel Databas

Exceltabeller

Hittade du det du sökte?