Utbildning - Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland

< Tillbaka

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland

Tabeller

Gymnasienivå

Platser, sökande och antagna vid åländsk utbildning på gymnasienivå 2021 efter program
Tabell Excel Databas
Studerande på gymnasienivå hösten 2021 efter kön, skola och program
Tabell Excel Databas
Studerande på gymnasienivå hösten 2011-2021 efter skola och hemort
Tabell Excel Databas

Högskola

Platser, sökande, och antagna vid Högskolan på Åland 2021 efter program
Tabell Excel Databas
Studerande vid Högskolan på Åland hösten 2021 efter kön och utbildningsprogram
Tabell Excel Databas
Studerande vid Högskolan på Åland hösten 2005-2021 efter kön och hemort
Tabell Excel Databas

Folkhögskola

 Platser, sökande och antagna vid Ålands folkhögskola 2005-2021 efter linje
Tabell Excel Databas
Studerande vid Ålands folkhögskola hösten 2021 efter kön och utbildningsprogram
Tabell Excel Databas

Utexaminerade

Antal utexaminerade efter kön och skola 2005–2020
Tabell Excel Databas
Antal utexaminerade efter utbildningsnivå, utbildningsområde och hemort 2020
Tabell Excel Databas

Exceltabeller

Hittade du det du sökte?