Utbildning - Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland

< Tillbaka

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland

Tabeller

Studerande efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2005-2019 efter skola och kön
Tabell Excel Databas
Studerande efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2005-2019 efter skola och hemort
Tabell Excel Databas
Studerande efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2001-2019 efter utbildningsområde
Tabell Excel Databas
Antal utexaminerade efter kön, skola och år 2005–2019
Tabell Excel Databas
Antal utexaminerade efter utbildningsnivå, utbildningsområde och hemort 2019
Tabell Excel Databas

Exceltabeller