Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2006