Jämställdshetsbilaga för budgeten 2012

Skillnader i kvinnors och mäns ekonomiska situation

ÅSUB har på uppdrag av landskapsregeringen sammanställt ett underlag till landskapets budget för 2012 med statistik som belyser skillnader i kvinnors och mäns ekonomiska situation. Det är första gången ett sådant underlag har tagits fram för budgetberedningen.

Statistiken omfattar i huvudsak de färskaste siffrorna för Åland, men i vissa fall visas också utvecklingen över tid och även vissa nordiska jämförelser görs. Sammanställningen har ett visst fokus på arbetsmarknad och arbetsliv. Under kommande år kan fokus flyttas så att ett visst område blir djupare belyst ett år, medan mera data om ett annat område tas fram ett följande år.

ÅSUBs personal står gärna till tjänst med upplysningar om statistiken.

Hela rapporten kan du läsa här

Publicerad den 13.10.2011

För mera information kontakta Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax
eller Katarina Fellman: katarina.fellman[at]asub.ax