Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 1999