Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn hösten 2000