Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn våren 2000