Lunchseminarium med Nordregio och Bärkraft.ax

Lunchseminarium arbetsmarknad och grön omställning
Presentationerna från seminariet hittar ni här.