Arbetslöshetssituationen april 2012

Arbetslöshetsgraden 2,7 procent i april

I april ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 2,7 procent, jämfört med april ifjol då den var 2,5 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 56 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,1 procent, och den var 1,2 procentenheter högre för de åländska männen (3,7 procent) än för kvinnorna (2,5 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (5,8 procent) var 0,8 procentenheter högre än i april ifjol. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,1 procent) var 0,3 procentenheter lägre i april i år jämfört med april ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (112 st) var 7 personer fler jämfört med april ifjol, och utgör 0,8 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i april till 3,4 procent, i april ifjol var den 3,2 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i april till 2,2 procent (2,1 procent i april ifjol) och i skärgården ökade den till 2,2 procent (2,1 procent i april ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i april fortsättningsvis högst i Eckerö med 5,3 procent och lägst i Lumparland med 0,5 procent.

Figur: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 1993-2012
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser minskar

Antalet lediga platser var i april 282 stycken, och det är 11 platser mindre jämfört med situationen ett år tidigare. Av de lediga platserna är en stor del sommarvikariat, 134 st (i april ifjol 141 st). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 74 procent i april i år, vilket var 6,9 procentenheter lägre än i april ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i april till 2,9 procent och den totala arbetslösheten till 3,2 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 50,0 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 869 st i slutet av april vilket är 16 personer fler än ett år tidigare. Under april månad tillsattes 243 st lediga platser, vilket är 15 platser fler än under april ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 65 procent inom tre veckor, jämfört med ca 48 procent i april ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorierna tekn., naturvet., jur., hum., konstärl. samt service (med 72 st vardera). Av samtliga tillsatta tjänster var 9 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 4 maj 2012

Kommande publicering preliminärt 4 juni 2012