Arbetslöshetssituationen augusti 2011

Arbetslöshetsgraden 2,8 procent i augusti

I augusti sjönk den öppna arbetslöshetsgraden till 2,8 procent, jämfört med augusti ifjol då den var 3,0 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 43 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,2 procent, och den var 0,3 procentenheter högre för de åländska männen (3,3 procent) än för kvinnorna (3,0 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (7,1 procent) var 0,3 procentenheter högre än i augusti ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,4 procent) var 0,4 procentenheter lägre i augusti i år jämfört med augusti ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (76 st) minskade med 26 personer jämfört med augusti ifjol, och utgör 0,5 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden fortsätter att stiga i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i augusti till 3,5 procent, i augusti ifjol var den 3,7 procent. På landsbygden sjönk arbetslöshetsgraden i augusti till 2,4 procent (2,5 procent i augusti ifjol) medan den i skärgården steg till 2,5 procent (2,4 procent i augusti ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i augusti högst i Eckerö med 3,8 procent och lägst i Lumparland med 1,0 procent.

Antalet tillsatta platser fortsätter att öka

Antalet lediga platser var i augusti 166 stycken, och det är en plats mer jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 40,9 procent i augusti i år, vilket var 0,9 procentenheter högre än i augusti ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 3,0 respektive 3,3 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 51,6 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 813 st i slutet av augusti vilket är 12 personer fler än ett år tidigare. Under augusti månad tillsattes 191 st lediga platser, vilket är 47 platser fler än under augusti ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 55 procent inom tre veckor jämfört med ca 60 procent under augusti ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (56 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 8 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 september 2011

Kommande publicering preliminärt 3 oktober 2011

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)