Arbetslöshetssituationen december 2010

Arbetslösheten nådde sin kulmen under 2010

I december uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 3,2 procent, jämfört med december ifjol då den var 3,3 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 56 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,6 procent, och den var 0,2 procentenheter högre för de åländska männen (3,7 procent) än för kvinnorna (3,5 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (8,0 procent) var 0,9 procentenheter lägre än i december ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (3,2 procent) var 0,2 procentenheter högre i december i år jämfört med december ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 9 personer till 86 jämfört med december ifjol, och utgör 0,7 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Eckerö i december

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn i december uppgick till 3,7 procent medan den i december ifjol var 3,8 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i december 2,8 procent (2,9 procent i december ifjol) medan den i skärgården steg till 2,9 procent (2,8 procent i december ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i december fortsättningsvis högst i Eckerö med 6,0 procent, medan den var lägst i Lumparland med 1,1 procent.

Antalet lediga och tillsatta platser minskade i december

Antalet lediga platser var i december 97 stycken,  det är 35 platser färre jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 21,8 procent i december i år, vilket var 7,2 procentenheter lägre än i december ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 3,0 respektive 3,4 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 38,0 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 895 st i slutet av december vilket är 16 personer färre än ett år tidigare. Under december månad tillsattes 120 st lediga platser, vilket är 40 platser fler än under december ifjol.

Lägre arbetslöshetsgrad fjärde kvartalet 2010

Den öppna arbetslöshetsgraden var under det fjärde kvartalet 2010 i genomsnitt 3,0 procent. Jämfört med det fjärde kvartalet 2009 är detta en minskning med 0,3 procentenheter.  Kvinnornas arbetslöshet minskade med 0,2 procentenheter, medan männens arbetslöshetsgrad minskade med 0,5 procentenheter. Under det fjärde kvartalet 2010 var både kvinnornas och männens genomsnittliga öppna arbetslöshetsgrad 3,0 procent.

Ett år med högre arbetslöshet och lägre antal lediga platser

Den öppna arbetslösheten var under år 2010 i genomsnitt 3,1 procent, vilket är 0,4 procentenheter högre än år 2009. Kvinnors arbetslöshetsgrad ökade med 0,5 procentenheter, medan männens ökade med 0,2 procentenheter i jämförelse med år 2009. Antalet öppet arbetslösa var under 2010 i genomsnitt 431,  54 personer fler än under året innan. Antalet arbetslösa män var 219 (3,1 procent), 15 personer fler än under 2009.  Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 213 (3,1 procent), 39 personer fler än under 2009.  Det genomsnittliga antalet lediga platser under år 2010 minskade med 22 st till 162 st från året innan. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) var under år 2010 i genomsnitt 862 st varje månad, vilket är 77 personer fler än ett år tidigare. Under år 2010 tillsattes i genomsnitt 153 st lediga platser varje månad, vilket var 5 st färre än under fjolåret.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 12 januari 2011

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jouko Kinnunen (jouko.kinnunen [at]asub.ax)