Arbetslöshetssituationen december 2013

Arbetslöshetsgraden 4,0 procent i december

I december ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 4,0 procent, en ökning med ca 0,4 procentenheter jämfört med december ifjol då den var 3,6 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 47 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,3 procent, och var för de åländska männen 5,0 procent och för de åländska kvinnorna 3,7 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 8,6 procent, i december ifjol var den 6,6 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,1 procent, jämfört med 3,2 procent i december ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (117 st) ökade något jämfört med december ifjol (108 st), och utgör 0,8 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Geta

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i december till 5,0 procent, i december ifjol var den 4,3 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i december till 3,4 procent (3,0 procent i december ifjol) medan den i skärgården sjönk till 3,0 procent (3,8 procent i december ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i december högst i Geta, med 6,6 procent, medan den var lägst i Vårdö, med 1,6 procent.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2013
Linjediagram som visar regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser minskar kraftigt

Antalet lediga platser var i december 138 stycken (inklusive 44 sommarjobb och 17 platser utanför Åland), och det är hela 88 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var endast 24,4 procent i december i år, vilket är 20,1 procentenheter mindre än december ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i december till 3,8 procent och den totala arbetslösheten till 4,1 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 34,7 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 033 st i slutet av december vilket är 60 personer fler än ett år tidigare. Under december månad tillsattes 94 st lediga platser, vilket är 21 platser mer än under december ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 69,1 procent inom tre veckor, jämfört med ca 78,1 procent i december ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård, socialt arbete (med 38 st). Av samtliga tillsatta tjänster var endast en sjöarbetsplats.

Högre arbetslöshetsgrad under det fjärde kvartalet 2013

Den öppna arbetslöshetsgraden var under det fjärde kvartalet 2013 i genomsnitt 3,8 procent. Jämfört med det fjärde kvartalet 2012 är detta en ökning med 0,4 procentenheter.  Kvinnornas arbetslöshet ökade med 0,3 procentenheter, medan männens arbetslöshetsgrad ökade med 0,5 procentenheter. Under det fjärde kvartalet 2013 var kvinnornas genomsnittliga öppna arbetslöshetsgrad 3,4 procent, medan männens var 4,2 procent.

Ett år med högre arbetslöshet, men också högre antal lediga platser

Den öppna arbetslösheten var under år 2013 i genomsnitt 3,5 procent, vilket är 0,4 procentenheter högre än år 2012. Kvinnornas arbetslöshetsgrad ökade med 0,2 procentenheter i jämförelse med år 2012 medan männens ökade med 0,6 procentenheter. Antalet öppet arbetslösa var under 2013 i genomsnitt 500 personer, 58 personer fler än under året innan. Antalet arbetslösa män var 275 (4,0 procent), 42 personer fler än under 2012.  Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 225 (3,1 procent), 16 personer fler än under 2012.  Det genomsnittliga antalet lediga platser under år 2013 ökade med 24 st till 230 st från året innan. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) var under år 2013 i genomsnitt 948 st varje månad, vilket är 71 personer fler än ett år tidigare. Under år 2013 tillsattes i genomsnitt 188 st lediga platser varje månad, vilket var 14 st fler än under fjolåret. Av de lediga tjänsterna tillsattes ca 52,8 procent av dem inom tre veckor under år 2013 (ca 56,8 procent år 2012).

Figur 2: Arbetslöshetsgrader och lediga platser år 1989-2013
Linjediagram som illustrerar arbetslöshetsgrader samt antalet lediga platser

Under år 2013 var den genomsnittliga öppna arbetslöshetsgraden 4,5 procent i Mariehamn,  jämfört med 3,9 procent under år 2012. I skärgården var den genomsnittliga öppna arbetslöshetsgraden 2,4 procent år 2013 (2,6 procent år 2012), medan den var 3,0 procent på landsbygden (2,6 procent år 2012). Under året hade Föglö lägst genomsnittlig öppen arbetslöshetgrad med 1,7 procent, medan Geta hade högst med 4,9 procent.

Figur 3: Den öppna arbetslöshetsgraden per kommun 2013, procent
Karta som visar den öppna arbetslöshetsgraden per kommun

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 8 januari 2014 

Kommande publicering preliminärt 3 februari 2014