Arbetslöshetssituationen februari 2005

Den öppna arbetslöshetsgraden var i februari 2,6 %. Jämfört med februari 2004 har arbetslöshetsgraden sjunkit med mindre än 0,05 procentenheter. Arbetslösheten för män var i februari 3,4 % och den har ökat med 0,5 procentenheter jämfört med februari 2004. För kvinnor var arbetslösheten i februari 1,9 % vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med februari 2004. Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder, var i februari 2,9 %.

Hela meddelandet kan läsas här.