Arbetslöshetssituationen februari 2007

Arbetslösheten lägre
I februari uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,4 procent (vilket är 0,1 procentenheter lägre än februari ifjol) och den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 54 personer i sysselsättningsåtgärder) till 2,8 procent. Arbetslöshetsgraden var högre för de åländska männen än kvinnorna. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (6,9 procent) och för de 55 år fyllda (2,7 procent) var högre i februari i år jämfört med februari ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 8 personer till 66 jämfört med februari ifjol, vilket ger en arbetslöshetsgrad på 0,5 procent (ökning med 0,1 procentenheter) för denna kategori. Antalet lediga platser var i februari 482 stycken, vilket är en plats mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platsernas andel av antalet öppet arbetslösa var cirka 149,7 procent i februari i år, vilket var 4,7 procentenheter högre än i februari ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,2 respektive 2,5 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 82 procent. Trenden för arbetslösheten har en längre tid varit så gott som oförändrad, medan andelen lediga platser ser ut att nyligen ha stabiliserat sig på en lite lägre nivå än tidigare. Två nya tabeller visar arbetssökande efter utbildningsnivå och tillsatta platser efter tillsättningstid. Majoriteten av de arbetslösa har utbildning på mellannivå eller lägre. Mer än hälften av de tillsatta platserna tillsattes inom tre veckor. En jämförelse med februari ifjol visar att antalet tillsatta platser minskat med 16 platser (från 197 platser till 181 platser). Flest tillsatta platser (67 stycken) fanns i branschen service.

Hela meddelandet kan Du läsa här.