Arbetslöshetssituationen februari 2011

Arbetslöshetsgraden 3,1 procent i februari

I februari uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 3,1 procent, jämfört med februari ifjol då den var 3,5 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 63 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,5 procent, och den var 0,5 procentenheter högre för de åländska männen (3,8 procent) än för kvinnorna (3,3 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (5,9 procent) var 3,5 procentenheter lägre än i februari ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,9 procent) var 0,1 procentenheter lägre i februari i år jämfört med februari ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (104 st) minskade med 5 personer jämfört med februari ifjol, och utgör 0,7 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden 7,1 procent i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i februari till 3,6 procent medan den i februari ifjol var 4,2 procent. På landsbygden sjönk arbetslöshetsgraden i februari till 2,6 procent (3,0 procent i februari ifjol) medan den i skärgården ökade till 3,3 procent (2,8 procent i februari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i februari fortsättningsvis högst i Eckerö med 7,1 procent, medan Sottunga inte hade några arbetslösa.

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i februari 346 stycken, och det är hela 79 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare. Av de lediga platserna är en stor del sommarvikariat, 185 st (i februari ifjol 147 st). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 78,8 procent i februari i år, vilket var 23,1 procentenheter högre än i februari ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,9 respektive 3,3 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 49,5 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 905 st i slutet av februari vilket är 27 personer färre än ett år tidigare. Under februari månad tillsattes 147 st lediga platser, vilket är 5 platser fler än under februari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 60 procent inom tre veckor jämfört med ca 64 procent under februari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (30 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 5 st sjöarbetsplatser.

Observera att arbetskraften ökat år 2011, varför arbetslöshetsgraden i vissa fall kan sjunka trots att antalet arbetslösa ökat. 

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 mars 2011

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)