Arbetslöshetssituationen februari 2014

Arbetslöshetsgraden 4,1 procent i februari

I februari var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 4,1 procent, oförändrad jämfört med februari ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 39 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,4 procent, och var för de åländska männen 5,1 procent och för de åländska kvinnorna 3,7 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 8,2 procent, i februari ifjol var den 10,6 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,1 procent, i februari ifjol var andelen 3,2 procent. Antalet långtidsarbetslösa (140 st) ökade jämfört med februari ifjol (120 st), och utgör 1,0 procent av arbetskraften (0,8 procent ifjol).

Arbetslöshetsgraden högst i Kökar

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i februari till 5,3 procent, i februari ifjol var den 5,1 procent. På landsbygden sjönk arbetslöshetsgraden i februari till 3,2 procent (3,5 procent i februari ifjol) medan den i skärgården ökade till 3,7 procent (2,7 procent i februari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i februari högst i Kökar, med 6,5 procent, medan den var lägst i Lumparland, med 1,5 procent.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2014
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser fortsätter att minska

Antalet lediga platser var i februari 376 stycken (inklusive 221 sommarjobb och 19 platser utanför Åland), och det är hela 133 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 63,7 procent i februari i år, vilket är 24,6 procentenheter mindre än februari ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i februari till 3,6 procent och den totala arbetslösheten till 3,9 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 38,7 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 048 st i slutet av februari vilket är 23 personer fler än ett år tidigare. Under februari månad tillsattes 225 st lediga platser, vilket är hela 51 platser färre än under februari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 50,2 procent inom tre veckor, jämfört med ca 70,3 procent i februari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (med 53 st). Av samtliga tillsatta tjänster var endast 5 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 3 mars 2014 

Kommande publicering preliminärt 2 april 2014