Arbetslöshetssituationen januari 2011

Arbetslöshetsgraden 3,2 procent i januari

I januari uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 3,2 procent, jämfört med januari ifjol då den var 3,4 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 53 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,6 procent, och den var 0,2 procentenheter högre för de åländska männen (3,7 procent) än för kvinnorna (3,5 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (7,1 procent) var 3,3 procentenheter lägre än i januari ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,7 procent) var 0,2 procentenheter lägre i januari i år jämfört med januari ifjol. Antalet långtidsarbetslösa var oförändrat jämfört med januari ifjol (98 st), och utgör 0,7 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden fortsätter att öka i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i januari till 3,7 procent medan den i januari ifjol var 4,1 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i januari 2,8 procent (3,0 procent i januari ifjol) medan den i skärgården ökade till 3,2 procent (2,7 procent i januari ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i januari fortsättningsvis högst i Eckerö med 6,7 procent, medan Sottunga inte hade några arbetslösa.

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i januari 251 stycken, och det är 28 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare. Av de lediga platserna är en stor del sommarvikariat, 127 st (i januari ifjol 121 st). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 54,9 procent i januari i år, vilket var 8,3 procentenheter högre än i januari ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,9 respektive 3,3 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 45,7 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 904 st i slutet av januari vilket är 9 personer färre än ett år tidigare. Under januari månad tillsattes 108 st lediga platser, vilket är 36 platser färre än under januari ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 68 procent inom tre veckor jämfört med ca 42 procent under januari ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (36 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 23 st sjöarbetsplatser.

Observera att arbetskraften ökat år 2011, varför arbetslöshetsgraden i vissa fall kan sjunka trots att antalet arbetslösa ökat. 

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 februari 2011

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden