Arbetslöshetssituationen juli 2015

Arbetslöshetsgraden 3,6 procent i juli

I juli var den öppna arbetslöshetsgraden 3,6 procent, i juli ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 4,1 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 36 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,9 procent, och var för de åländska männen 4,3 procent och för de åländska kvinnorna 3,6 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 5,0 procent, i juli ifjol var den 6,3 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,3 procent, samma som i juli ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (151 st) var 13 personer färre jämfört med juli ifjol (164 st), och utgör 1,0 procent av arbetskraften (1,1 procent i juli ifjol).

Arbetslöshetsgraden sjönk kraftigt i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i juli till 4,7 procent, i juli ifjol var den 5,4 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i juli 3,0 procent (3,2 procent i juli ifjol) medan den i skärgården sjönk till 2,5 procent (2,6 procent i juli ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i juli högst i Kökar (med 4,8 procent) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2015
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet) 

Flest nyanställningar inom service- och försäljningspersonal

Antalet lediga platser var i juli 224 stycken (inklusive 19 sommarjobb och tre platser utanför Åland), och det är hela 71 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 42,4 procent i juli i år, vilket är 16,3 procentenheter högre än juli ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i juli till 3,8 procent och den totala arbetslösheten till 4,1 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 53,8 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 983 st i slutet av juli vilket är 49 personer färre än ett år tidigare. Under juli månad tillsattes 103 st lediga platser, vilket är 21 platser fler än under juli ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 52,4 procent inom tre veckor, jämfört med ca 48,8 procent i juli ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 50 st).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 4 augusti 2015

Kommande publicering preliminärt 2 september 2015