Arbetslöshetssituationen juni 2009

Den öppna arbetslöshetsgraden var 2,5 procent i juni
I juni uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,5 procent, 0,6 procentenheter högre än i juni ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 36 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,7 procent, och den var 0,2 procentenheter högre för de åländska männen (2,8 procent) än för kvinnorna (2,6 procent). Den totala arbetslöshetsgraden var 0,6 procentenheter högre än i juni 2008. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (5,1 procent) var 2,2 procentenheter högre än i juni ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,2 procent) var samma som i juni ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 16 personer till 66 jämfört med juni ifjol, och utgör 0,5 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden sjunker i skärgården
En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden på landsbygden ökar, i juni var den 2,0 procent medan den i juni ifjol var 1,2 procent. I Mariehamn ökade arbetslöshetsgraden i juni till 3,1 procent (2,5 procent i juni ifjol) medan den i skärgården sjönk till 2,1 procent (2,3 procent i juni ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i juni högst i Eckerö med 3,7 procent och lägst i Kumlinge med 0,6 procent.

Antalet lediga platser fortsätter att minska
Antalet lediga platser var i juni 140 stycken, och det är hela 109 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 41,3 procent i juni i år, vilket var 59,1 procentenheter lägre än i juni ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,8 respektive 3,0 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 43,7 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 696 st i slutet av juni vilket är 105 personer fler än ett år tidigare. Under juni månad tillsattes 186 st lediga platser, vilket var 60 st färre än under juni ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes ca 65 procent inom tre veckor jämfört med ca 62 procent under juni ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (53 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 15 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.