Arbetslöshetssituationen juni 2014

Arbetslöshetsgraden 4,0 procent i juni

I juni var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 4,0 procent, i juni ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 3,1 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 35 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,2 procent, och var för de åländska männen 4,5 procent och för de åländska kvinnorna 3,9 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 6,8 procent, i juni ifjol var den 6,3 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,3 procent, i juni ifjol var andelen 2,4 procent. Antalet långtidsarbetslösa (156 st) ökade jämfört med juni ifjol (116 st), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (0,8 procent ifjol).

Arbetslöshetsgraden högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i juni till 5,4 procent, i juni ifjol var den 4,1 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i juni 2,9 procent (2,4 procent i juni ifjol) medan den i skärgården ökade till 2,9 procent (1,8 procent i juni ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i juni högst i Mariehamn, med 5,4 procent, medan det i Sottunga inte fanns några arbetslösa i juni.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2014
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser minskade något

Antalet lediga platser var i juni 139 stycken (inklusive 20 sommarjobb och 17 platser utanför Åland), och det är 12 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 24,3 procent i juni i år, vilket är 10,5 procentenheter mindre än juni ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i juni till 4,4 procent och den totala arbetslösheten till 4,7 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 29,0 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 013 st i slutet av juni vilket är hela 160 personer fler än ett år tidigare. Under juni månad tillsattes 184 st lediga platser, vilket är 12 platser fler än under juni ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 44,6 procent inom tre veckor, jämfört med ca 48,3 procent i juni ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 75 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 9 st sjöarbetsplatser. Observera att yrkesindelningen från och med juni 2014 följer den internationella yrkesklassificeringen ISCO, och följaktligen inte är jämförbar med tidigare publicerade uppgifter.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 juli 2014 

Kommande publicering preliminärt 5 augusti 2014