Arbetslöshetssituationen mars 2008

Arbetslösheten lägre än ifjol
I mars uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,1 procent, 0,2 procentenheter lägre än i mars ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 45 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,4 procent, och den var 0,4 procentenheter högre för de åländska männen (2,6 procent) än för kvinnorna (2,2 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (4,1 procent) var 1,2 procentenheter lägre än i mars ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,9 procent) var något högre i mars i år jämfört med mars ifjol. Antalet långtidsarbetslösa sjönk med 14 personer till 57 jämfört med mars ifjol, och utgör 0,4 procent av arbetskraften.

Antalet arbetssökande minskar
Antalet lediga platser var i mars 451 stycken, och det är 94 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 161,1 procent i mars i år, vilket var 13,6 procentenheter lägre än i mars ifjol.

För att läsa meddelandet, klicka här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden