Arbetslöshetssituationen mars 2011

Arbetslöshetsgraden 2,9 procent i mars

I mars uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,9 procent, jämfört med mars ifjol då den var 3,3 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 60 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,3 procent, och den var 0,8 procentenheter högre för de åländska männen (3,7 procent) än för kvinnorna (2,9 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (5,3 procent) var 2,2 procentenheter lägre än i mars ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,7 procent) var 0,2 procentenheter lägre i mars i år jämfört med mars ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (108 st) minskade med 4 personer jämfört med mars ifjol, och utgör 0,8 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden ökar i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i mars till 3,6 procent medan den i mars ifjol var 3,9 procent. På landsbygden sjönk arbetslöshetsgraden i mars till 2,3 procent (2,8 procent i mars ifjol) medan den i skärgården ökade till 3,1 procent (2,5 procent i mars ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i mars fortsättningsvis högst i Eckerö med 6,2 procent, medan Sottunga inte hade några arbetslösa.

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i mars 319 stycken, och det är hela 89 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare. Av de lediga platserna är en stor del sommarvikariat, 173 st (i mars ifjol 116 st). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 78,0 procent i mars i år, vilket var 27,2 procentenheter högre än i mars ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,9 respektive 3,2 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 52,3 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 895 st i slutet av mars vilket är 12 personer färre än ett år tidigare. Under mars månad tillsattes 271 st lediga platser, vilket är hela 78 platser fler än under mars ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 37 procent inom tre veckor jämfört med ca 53 procent under mars ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (73 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 11 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 4 april 2011

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)