Arbetslöshetssituationen mars 2012

Arbetslöshetsgraden 3,0 procent i mars

I mars ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 3,0 procent, jämfört med mars ifjol då den var 2,9 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 53 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,4 procent, och den var 1,1 procentenheter högre för de åländska männen (3,9 procent) än för kvinnorna (2,8 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (6,9 procent) var 1,7 procentenheter högre än i mars ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,5 procent) var 0,2 procentenheter lägre i mars i år jämfört med mars ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (108 st) var oförändrat jämfört med mars ifjol, och utgör 0,8 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden ökar i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i mars till 3,8 procent, i mars ifjol var den 3,6 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i mars till 2,4 procent (2,3 procent i mars ifjol) och i skärgården sjönk den till 2,4 procent (3,1 procent i mars ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i mars fortsättningsvis högst i Eckerö med 5,7 procent och lägst i Lumparland med 1,1 procent.

Figur: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 1993-2012
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser ökar

Antalet lediga platser var i mars 322 stycken, och det är 3 platser mer jämfört med situationen ett år tidigare. Av de lediga platserna är en stor del sommarvikariat, 141 st (i mars ifjol 173 st). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 76 procent i mars i år, vilket var 1,5 procentenheter lägre än i mars ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i mars till 3,0 procent och den totala arbetslösheten till 3,2 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 51,7 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 889 st i slutet av mars vilket är 6 personer färre än ett år tidigare. Under mars månad tillsattes 250 st lediga platser, vilket är 21 platser färre än under mars ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 41 procent inom tre veckor, jämfört med ca 37 procent i mars ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (99 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 13 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 3 april 2012

Kommande publicering preliminärt 2 maj 2012