Arbetslöshetssituationen mars 2014

Arbetslöshetsgraden 4,1 procent i mars

I mars var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 4,1 procent, i mars ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 3,7 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 35 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,3 procent, och var för de åländska männen 4,9 procent och för de åländska kvinnorna 3,8 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 7,7 procent, i mars ifjol var den 9,3 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,3 procent, i mars ifjol var andelen 3,0 procent. Antalet långtidsarbetslösa (164 st) ökade jämfört med mars ifjol (134 st), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (0,9 procent ifjol).

Arbetslöshetsgraden högst i Geta

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i mars till 5,3 procent, i mars ifjol var den 4,7 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i mars 3,2 procent (oförändrat jämfört med mars ifjol) medan den i skärgården ökade till 3,6 procent (2,1 procent i mars ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i mars högst i Geta, med 6,5 procent, medan den var lägst i Föglö med 1,8 procent.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2014
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser fortsätter att minska

Antalet lediga platser var i mars 342 stycken (inklusive 178 sommarjobb och 19 platser utanför Åland), och det är 31 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 58,0 procent i mars i år, vilket är 13,5 procentenheter mindre än mars ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i mars till 4,0 procent och den totala arbetslösheten till 4,1 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 38,5 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 051 st i slutet av mars vilket är 50 personer fler än ett år tidigare. Under mars månad tillsattes 337 st lediga platser, vilket är hela 44 platser färre än under mars ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 54,6 procent inom tre veckor, jämfört med ca 35,2 procent i mars ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (med 100 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 45 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 april 2014 

Kommande publicering preliminärt 5 maj 2014

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden