Arbetslöshetssituationen november 2009

Den öppna arbetslöshetsgraden var 3,4 procent i november

I november uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 3,4 procent, 1,3 procentenheter högre än i november ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 42 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,7 procent, och den var 0,6 procentenheter högre för de åländska männen (4,0 procent) än för kvinnorna (3,4 procent). Den totala arbetslöshetsgraden var även den 1,3 procentenheter högre än i november 2008.

Ungdomsarbetslösheten stiger snabbt

Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (9,6 procent) var 4,8 procentenheter högre än i november ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,9 procent) var 0,7 procentenheter högre än i november ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 21 personer till 75 jämfört med november ifjol, och utgör 0,5 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden hög i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökar, i november var den 4,0 procent medan den i november ifjol var 2,5 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i november till 3,0 procent (1,9 procent i november ifjol) medan den i skärgården ökade till 2,9 procent (1,7 procent i november ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i november högst i Eckerö med 5,1 procent och lägst i Föglö med 0,7 procent.

Antalet lediga platser har minskat kraftigt

Antalet lediga platser var i november 68 stycken, och det är hela 108 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 14,6 procent i november i år, vilket var 47,0 procentenheter lägre än i november ifjol. Under november månad tillsattes 82 st lediga platser, vilket var 52 st färre än under november ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes ca 74 procent inom tre veckor jämfört med ca 62 procent under november ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (23 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 4 st sjöarbetsplatser. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 3,2 respektive 3,5 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 28,8 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 922 st i slutet av november vilket är 275 personer fler än ett år tidigare.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.