Arbetslöshetssituationen november 2014

Arbetslöshetsgraden 4,1 procent i november

I november var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 4,1 procent, i november ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 3,8 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 34 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,3 procent, och var för de åländska männen 4,8 procent och för de åländska kvinnorna 3,9 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 7,9 procent, i november ifjol var den 8,6 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,4 procent, i november ifjol var andelen 2,9 procent. Antalet långtidsarbetslösa (166 st) ökade märkbart jämfört med november ifjol (97 st), och utgör 1,2 procent av arbetskraften (0,7 procent ifjol).

Arbetslöshetsgraden högst i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i november till 5,0 procent, i november ifjol var den 4,5 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i november 3,5 procent (3,3 procent i november ifjol) medan den i skärgården ökade till 3,2 procent (2,8 procent i november ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i november högst i Eckerö (med 5,8 procent) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga i november.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2014
Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser minskade

Antalet lediga platser var i november 89 stycken (inklusive 8 platser utanför Åland), och det är 18 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 15,0 procent i november i år, vilket är 5,0 procentenheter mindre än november ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i november till 4,1 procent och den totala arbetslösheten till 4,3 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 29,7 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 078 st i slutet av november vilket är 92 personer fler än ett år tidigare. Under november månad tillsattes 144 st lediga platser, vilket är hela 55 platser fler än under november ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 59,0 procent inom tre veckor, jämfört med ca 61,8 procent i november ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen specialister (med 55 st). Av samtliga tillsatta tjänster var endast två sjöarbetsplatser.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 december 2014 

Kommande publicering preliminärt 7 januari 2015