Arbetslöshetssituationen oktober 2015

Arbetslöshetsgraden 3,9 procent i oktober

I oktober var den öppna arbetslöshetsgraden 3,9 procent, i oktober ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 4,0 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 36 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,2 procent, och var för de åländska männen 4,8 procent och för de åländska kvinnorna 3,6 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 6,3 procent, i oktober ifjol var den 8,2 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,6 procent, i oktober ifjol var den 3,4 procent. Antalet långtidsarbetslösa (136 st) var tio personer färre jämfört med oktober ifjol (146 st), och utgör 0,9 procent av arbetskraften (1,0 procent i oktober ifjol).

Arbetslöshetsgraden sjönk i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i oktober till 4,7 procent, i oktober ifjol var den 5,0 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i oktober till 3,4 procent (3,3 procent i oktober ifjol) medan den i skärgården sjönk till 2,7 procent (3,1 procent i oktober ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i oktober högst i Sund (med 5,5 procent) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2015
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet) 

Flest nyanställningar inom service- och försäljningspersonal

Antalet lediga platser var i oktober 166 stycken (inklusive fem platser utanför Åland), och det är hela 45 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 29,4 procent i oktober i år, vilket är 8,5 procentenheter högre än oktober ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i oktober till 3,9 procent och den totala arbetslösheten till 4,1 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 51,8 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 070 st i slutet av oktober vilket är en person mer än ett år tidigare. Under oktober månad tillsattes 122 st lediga platser, vilket är tolv platser fler än under oktober ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 65,6 procent inom tre veckor, jämfört med ca 46,4 procent i oktober ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgrupperna experter samt service- och försäljningspersonal (med 29 st vardera).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om årsmedeltal finns även som Excel-filer på vår hemsida. På vår hemsida finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

 

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 3 november 2015

Kommande publicering preliminärt 2 december 2015