Arbetslöshetssituationen september 2011

Arbetslöshetsgraden 2,7 procent i september

I september sjönk den öppna arbetslöshetsgraden till 2,7 procent, jämfört med september ifjol då den var 2,8 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 49 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,0 procent, och den var 0,6 procentenheter högre för de åländska männen (3,3 procent) än för kvinnorna (2,7 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (6,3 procent) var 1,2 procentenheter lägre än i september ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,1 procent) var 0,8 procentenheter lägre i september i år jämfört med september ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (60 st) minskade med 30 personer jämfört med september ifjol, och utgör 0,4 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden fortsätter att stiga i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i september till 3,2 procent, i september ifjol var den 3,5 procent. På landsbygden sjönk arbetslöshetsgraden i september till 2,2 procent (2,3 procent i september ifjol) medan den i skärgården steg till 2,7 procent (2,6 procent i september ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i september högst i Eckerö med 4,2 procent och lägst i Lumparland med 0,5 procent.

Antalet tillsatta platser fortsätter att öka

Antalet lediga platser var i september 144 stycken, och det är 25 platser mer jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 38,1 procent i september i år, vilket var 7,7 procentenheter högre än i september ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,8 respektive 3,2 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 61,7 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 807 st i slutet av september vilket är 14 personer färre än ett år tidigare. Under september månad tillsattes 157 st lediga platser, vilket är 13 platser färre än under september ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 62 procent inom tre veckor jämfört med ca 54 procent under september ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård och socialt arbete (40 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 5 st sjöarbetsplatser.

Lägre arbetslöshetsgrad tredje kvartalet 2011

Den öppna arbetslöshetsgraden var under det tredje kvartalet 2011 i genomsnitt 2,7 procent. Jämfört med det tredje kvartalet 2010 är detta en minskning med 0,2 procentenheter.  Kvinnornas arbetslöshet minskade med 0,5 procentenheter, medan männens arbetslöshetsgrad ökade med 0,1 procentenheter. Under det tredje kvartalet 2011 var den genomsnittliga öppna arbetslöshetsgrad 2,6 procent för kvinnorna och 2,9 procent för männen.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 3 oktober 2011

Kommande publicering preliminärt 1 november 2011

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)