Arbetslöshetssituationen september 2013

Arbetslöshetsgraden 3,5 procent i september

I september ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 3,5 procent, en ökning med ca 0,3 procentenheter jämfört med september ifjol då den var 3,2 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 49 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,8 procent, och var för de åländska männen 4,3 procent och för de åländska kvinnorna 3,4 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 8,6 procent, i september ifjol var den 7,2 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,7 procent) var 0,1 procentenheter högre än i september ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (101 st) var 9 personer fler jämfört med september ifjol, och utgör 0,7 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden högst i Kökar

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i september till 4,6 procent, i september ifjol var den 4,0 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i september till 2,8 procent (2,6 procent i september ifjol) medan den i skärgården sjönk till 2,1 procent (3,3 procent i september ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i september högst i Kökar, med 6,1 procent, medan den var lägst i Kumlinge, med 0,6 procent.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2013
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)
 

Antalet lediga platser ökar

Antalet lediga platser var i september 117 stycken (inklusive 11 platser utanför Åland), och det är 10 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 23,7 procent i september i år, vilket är 0,4 procentenheter mer än september ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i september till 3,6 procent och den totala arbetslösheten till 4,0 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 41,7 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 918 st i slutet av september vilket är 63 personer fler än ett år tidigare. Under september månad tillsattes 130 st lediga platser, vilket är 18 platser färre än under september ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 60,0 procent inom tre veckor, jämfört med ca 52,7 procent i september ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin hälsovård, socialt arbete (med 32 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 8 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 oktober 2013

Kommande publicering preliminärt 4 november 2013