Arbetslöshetssituationen september 2015

Arbetslöshetsgraden 3,6 procent i september

I september var den öppna arbetslöshetsgraden 3,6 procent, i september ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 3,9 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 35 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,8 procent, och var för de åländska männen 4,3 procent och för de åländska kvinnorna 3,3 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 5,4 procent, i september ifjol var den 7,4 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,4 procent, i september ifjol var den 3,5 procent. Antalet långtidsarbetslösa (138 st) var två personer färre jämfört med september ifjol (140 st), och utgör 1,0 procent av arbetskraften (samma som i september ifjol).

Arbetslöshetsgraden sjönk i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i september till 4,5 procent, i september ifjol var den 5,0 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i september 3,1 procent (3,2 procent i september ifjol) medan den i skärgården sjönk till 2,0 procent (2,4 procent i september ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i september, trots sänkningen, högst i Mariehamn (med 4,5 procent) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2015
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet) 

Flest nyanställningar inom service- och försäljningspersonal

Antalet lediga platser var i september 143 stycken (inklusive två platser utanför Åland), och det är 30 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 27,7 procent i september i år, vilket är 7,5 procentenheter högre än september ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i september till 3,7 procent och den totala arbetslösheten till 4,0 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 47,1 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 006 st i slutet av september vilket är 13 personer färre än ett år tidigare. Under september månad tillsattes 154 st lediga platser, vilket är 38 platser fler än under september ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 60,4 procent inom tre veckor, jämfört med ca 74,1 procent i september ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 44 st).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om årsmedeltal finns även som Excel-filer på vår hemsida. På vår hemsida finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

 

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 oktober 2015

Kommande publicering preliminärt 2 november 2015