Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2015

En femtedel av de icke-åländska utexaminerade från Högskolan var bosatta på Åland fem år efter examen

Under 2015 tog 148 personer studenten vid Ålands lyceum. Ålands yrkesgymnasium utexaminerade 187 personer, vilket var nästan 60 färre än 2014. Vid Högskolan på Åland tog 63 personer examen, en minskning med ungefär 10 jämfört med året före. Av studenterna var 63 procent kvinnor, medan det var en ovanligt stor andel män bland de som slutförde en yrkesutbildning, 58 procent. Två tredjedelar av de utexaminerade från Högskolan var män.

 

Nästan 40 nya närvårdare och 20 kockar

Förutom studentlinjen var det utbildningsprogrammen för närvårdare och kockar som utexaminerade flest personer på gymnasienivå. Från vuxenprogrammet för närvårdare tog 16 kvinnor och 2 män examen, medan ungdomsprogrammet utexaminerade 19 personer, alla kvinnor. De utexaminerade kockarna uppgick till 20 personer, varav 14 var män. Också från programmen samhällelig och social sektor, datorteknik samt fordons- och transportteknik tog fler än tio personer examen. Vid Högskolan utexaminerades 20 personer från maskinteknik, följt av 16 personer från vårdprogrammet. Alla som hade utbildat sig inom maskinteknik var män och alla utexaminerade från vårdprogrammet var kvinnor. Också från sjöfartsprogrammet tog över tio personer examen, elva män och två kvinnor.

En tredjedel av de utexaminerade från Högskolan var 30 år eller äldre

Av de som tog studenten var en dryg femtedel äldre än 19 år, men ingen var äldre än 21. Också bland de som utexaminerades från yrkesutbildningen låg tyngdpunkten i åldersgruppen 17–19 år, men 37 procent var 20–29 år och 6 procent var 30 år eller äldre. Av de som avlagt examen vid Högskolan var drygt två tredjedelar 20–29 år och en knapp tredjedel 30 år eller äldre. Högskolans företagsekonomi var det utbildningsprogram som hade den högsta medelåldern bland de utexaminerade, 43 år.

 

Över hälften av de som tog studenten var från Mariehamn

På Lycéet var 53 procent av de utexaminerade från Mariehamn och 43 procent från landsbygden. Majoriteten av de som tog examen från Yrkesgymnasiet, 55 procent, var från landsbygden, medan mariehamnarna uppgick till 25 procent och personer med hemort i Finland till 13 procent. Av de som slutförde sin utbildning på Högskolan kom 32 procent från Sverige, 25 procent från den åländska landsbygden, 21 procent från Mariehamn och 16 procent från Finland.

 

En femtedel av de utexaminerade från Högskolan med hemort utanför Åland vid antagningen bodde på Åland fem år efter examen

Nya statistikuppgifter visar var de utexaminerade bodde fem år efter examen fördelat på utbildningsnivå samt bostadsort vid antagning till studierna. Uppgifterna finns för examensåren 2006–2010 och i nedanstående diagram kan man se siffrorna för Högskolan. Till exempel gäller för examensår 2010 att av de 35 personer som tog examen från Högskolan och hade hemort på Åland vid antagning till studierna bodde 33 kvar på Åland fem år efter examen, medan 20 av de 22 personer som hade hemort utanför Åland vid antagningen inte bodde på Åland fem år efter examen. Av de utexaminerade 2007 och 2008 som inte hade hemort på Åland vid antagningen var över hälften bosatta på Åland fem år efter examen. Sammantaget för examensåren 2006–2010 bodde en femtedel av de utexaminerade på Högskolan med hemort utanför Åland vid antagningen på Åland fem år efter examen. Mera uppgifter finns i exceltabellen De utexaminerade 2006–2010 efter hemort vid antagningen, utbildningsnivå och hemort fem år efter examen.

 

Läs hela meddelandet här.

Mera statistikuppgifter om de utexaminerade finns i exceltabeller och databaser på ÅSUBs hemsida.

Information om utbildningsstatistiken ger Gerd Lindqvist: gerd.lindqvist[at]asub.ax och Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax