Befolkningsrörelsen 2014, preliminära siffror

Större flyttningsöverskott och färre avlidna gav ökad befolkningstillväxt

Ålands folkmängd ökade med närmare 260 personer 2014 enligt den preliminära statistiken över befolkningsrörelsen. Ökningen är nästan 100 personer större än 2013 och ligger också över 2000-talets genomsnitt.

Det föddes 282 barn under året, några färre än 2013. De avlidna var 246, en minskning med över 20. Detta gjorde att födelseöverskottet, d.v.s. skillnaden mellan antal födda och döda, ökade och blev 36 personer.

Flyttningsrörelsen gav ett överskott på drygt 220 personer, vilket var över 75 flera än 2013. Antalet vigslar var 114 och skilsmässorna 51, i båda fall ett fåtal färre än 2013.

 

Rekordinflyttning från utomnordiska länder

Inflyttningen från utomnordiska länder var nästan 190 personer, den största siffran hittills, medan utflyttningen var 50 personer. Det utomnordiska flyttningsöverskottet blev således nästan 140 personer, en ökning med ett femtiotal.

Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden gick i stort sett jämnt ut. Överskottet blev endast ett par personer. Både in- och utflyttningen var på samma nivå som året före, drygt 380 flyttande i vardera riktningen. Flyttningsöverskottet i förhållande till Finland ökade jämfört med 2013 och blev drygt 80 personer. Bruttosiffror för flyttningen till och från Finland saknas ännu.

 

Se de exakta siffrorna i följande tabeller:
Befolkningsrörelsen för Åland 1971–2014

Flyttningsrörelsen till och från Åland efter land 1971–2014

Flyttningsöverskott i alla regioner

Flera personer flyttade till skärgården än därifrån under 2014. Överskottet blev betydligt större än 2013 eller drygt 20 personer, vilket räckte till för att väga upp födelseunderskottet. Skärgårdens folkmängd ökade därför med några personer. Invånarantalet steg i Vårdö, Sottunga och Kökar, medan det minskade i Föglö, Kumlinge och Brändö.

I Mariehamn var de avlidna något flera än de födda, men tack vare ett stort flyttningsöverskott ökade stadens folkmängd ändå med drygt 90 personer.

Jomala hade ett flyttningsöverskott på 100 personer, men också ett betydande födelseöverskott, varför invånarantalet ökade med 130 personer. Också Lemland hade ett rätt stort födelsenetto men ett obetydligt flyttningsöverskott och folkökningen stannade på lite drygt 20 personer. Även Finström, Saltvik, Sund och Lumparland hade befolkningstillväxt. Liksom 2013 var Eckerö den kommun som minskade mest, minus 14 personer. Landsbygdens samlade födelseöverskott blev nästan 60 personer och flyttningsöverskottet drygt 100, vilket gav en befolkningstillväxt på 160.

Siffror för kommunerna: Befolkningsrörelsen efter kommun 2014
Filen Befolkningsrörelsen efter kommun 1980-2014 innehåller en ny sammanställning med uppgifter om befolkningsrörelsen i kommunerna under en längre tid i såväl tidsserietabeller som överskådliga diagram.

 

28 920 invånare

De preliminära uppgifterna om befolkningsförändringarna 2014 som kommer från Statistikcentralen ger som resultat ett invånarantal på 28 924 personer den 31 december 2014. Befolkningsregistercentralens preliminära befolkningssiffra är ungefär lika stor eller 28 921. Den slutliga förändringen av folkmängden 2014 blir klar om några veckor när det officiella invånarantalet är fastställt. Siffrorna för 2014 kan jämföras med tidigare år i tabellen:

Antal invånare efter kommun 1980–2014

Beskrivning av statistiken

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 3.2.2015

 

 

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden