De åländska hushållens konsumtion 2006

Detta statistikmeddelande grundar sig på en intervjuundersökning som Statistikcentralen i Finland har utfört under år 2006. Sammanlagt 4 007 hushåll har deltagit i undersökningen, varav 154 hushåll på Åland. Ur grundmaterialet kan man särskilja dels ålänningarnas konsumtion fördelad på olika varor, och dels på olika inköpsställen (Åland, Finland, Sverige, färjor och övrigt).

De åländska hushållens konsumtion
På Åland var den genomsnittliga konsumtionsutgiften för ett hushåll 34 567 euro år 2006. Den största konsumtionsposten på Åland var huvudgruppen bostäder och energi, till vilken utgifter på 10 579 euro kan härledas. Andra stora poster var transport, diverse varor och tjänster, livsmedel och alkoholfria drycker samt rekreation och kultur. Minst pengar lägger vi ned på utbildning.

I huvudgrupperna alkoholdrycker och tobak, kläder och skodon samt hotell, kaféer och restauranger konsumerar de åländska hushållen i genomsnitt mindre än övriga Finland. I de andra huvudgrupperna är den genomsnittliga konsumtionen högre på Åland. Det storområde i Finland som mest liknar Åland sett till konsumtionsutgifterna är Södra Finland (inklusive huvudstadsregionen).

Konsumtionen utanför Åland
År 2006 konsumerade de åländska hushållen varor och tjänster i genomsnitt till ett värde av 2 879 euro utanför Åland. I Finland konsumerade de åländska hushållen för 833 euro, i Sverige för 1 269 euro, på färjorna till och från Åland för 544 euro och i övriga länder för 233 euro. Mest konsumerades varor och tjänster i grupperna hotell, kaféer och restauranger samt andra varor.

Handel via Internet och postorder
De åländska hushållen konsumerade år 2006 varor, och i viss mån tjänster, med hjälp av Internet eller postorder till ett värde av i genomsnitt 440 euro. Främst handlade hushållen kläder och skor via Internet eller postorder. Näst mest handlade de hushållsartiklar, elektriska artiklar, möbler och inredning.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.