Konsumentprisindex för Åland december 2002

Från november till december 2002 steg priserna totalt med 0,3 procent, vilket främst berodde på högre priser inom huvudgruppen livsmedel och alkoholfria drycker.

Hela meddelandet finns tillgängligt som pdf nedan.