Konsumentprisindex för Åland december 2007

Inflationstakten ökade ytterligare
De åländska konsumentpriserna steg med 2,9 procent i december 2007 jämfört med december 2006. I november steg priserna med 2,3 procent på årsbasis. Det årliga genomsnittet för hela 2007 var 1,7 procent. I december inverkade främst högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" på den totala uppgången (med hela 1,5 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "hälsovård" dämpade inflationen. Från november till december steg priserna i snitt med 0,6 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.